Slovní druhy – zájmena

Určování druhů zájmen 3 – PRAVOXESO (8)

S druhy zájmen se setkáváme již v 6. ročníku na základní škole a provází nás až na střední školy. Určit správně druh zájmena není často tak snadné, proto se vám snažíme zpříjemnit cestu učení.

POKRAČUJTE

Určování druhů zájmen 2 – PRAVOXESO (8)

Druhy zájmen je mimořádně neoblíbenou látkou, která žáky základní školy provází až na střední školu už od 6. třídy. Zkuste si naše zábavné cvičení a větné rozbory se stanou zase o něco veselejší.

POKRAČUJTE

Určování druhů zájmen (10)

Tentokrát tu máme trochu obtížnější cvičení, které je zaměřené na zájmena. Ta jsou poměrně oblíbeným slovním druhem, proto se snažíme vám vaše studium ulehčit a zpříjemnit u nás na Pravopisně.cz.

POKRAČUJTE

Test – Druhy zájmen 3 (10)

Procvičte si druhy zájmen, které patří mezi neoblíbené učivo základní školy. V následujících deseti úlohách se vaše znalosti mohou zlepšit k nepoznání.

POKRAČUJTE