Slovní druhy – slovesa

Test – Určování činného a trpného rodu 2 (11)

U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod).

POKRAČUJTE

Test – Určování slovesného vidu 2 (12)

Slovesný vid je jedna z mluvnických kategoriích, které určujeme u sloves. Často se objevuje v souhrnných tvaroslovných testech, přijímacích řízeních na SŠ atp. Určitě nepodcenit. 😉

POKRAČUJTE