O Pravopisně.cz

Projekt Pravopisně.cz je nápadem dvou bývalých studentů Katedry českého jazyka a literatury, která spadá pod Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové. Snaží se povzbudit a motivovat studenty ke správnému užívání mateřského jazyka a literatuře.

Za cíl si klade pokrýt veškerá pravidla českého pravopisu v metodických cvičeních a diktátech. Všechny naše testy jsou přístupné on-line a zdarma.  Projekt oficiálně funguje od 1. září 2011.

Pravopisně.cz usiluje o komplexní databázi pravopisných cvičení pro všechny ročníky základních a středních škol, ale také pro všechny ostatní, kterým není český jazyk lhostejný. Kromě pravopisných cvičení se na Pravopisně.cz objevují také literární a literárně-teoretické testy, které žákům napomáhají v práci s textem a faktografickými údaji.

Výhodou je on-line prostředí a okamžité vyhodnocení diktátu. Během vyplňování můžete snadno přeskakovat jednotlivé úlohy a nemusíte hledat správná řešení.

Pravopisně.cz má unikátní funkci – jednoduchou cestou se dají jednotlivá cvičení exportovat do .pdf souboru, který se rychle vytiskne. Tuto službu oceňují především učitelé. Pod každým cvičením (které to umožňuje) je možnost Stáhnout cvičení pro tisk.

Novinkou jsou zvukové diktáty, které se snaží navodit atmosféru psaní diktátu ve školních lavicích.

Pravopisně.cz propojuje moderní výuku a nové internetové technologie v komplexní vzdělávací portál.

Obsah našeho projektu je garantován metodickým portálem RVP.cz (metodický portál o rámcovém vzdělávacím programu – spadá pod MŠMT).

Majitel, autor projektu (tvorba testů): Bc. Tomáš Tuček (IČ: 0377523)
Spolumajitel (propagace a texty): Bc. Ondřej Martinek (IČ: 75187728)

Zmínky v médiích:

  • Zpravodaj UHK o Ceně rektora 2011 (30. 11. 2011) – Uhk.cz (strana 25-29).
  • Rozhovor pro Munimedia.cz (10. 4. 2012) – Munimedia.cz.
  • Rozhovor pro Český rozhlas (1. 4. 2012) – Youtube.com.

Ocenění:

  • Cena rektora Univerzity Hradec Králové (25. 11. 2011).
  • Nominace na Křišťálovou lupu 2015 do sekce Veřejně prospěšné služby (19. 11. 2015).

Naše další projekty:

Tým Pravopisně.cz: