Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem 6 – PRAVOKVÍZ (20)

Určování shody přísudku s podmětem sice nepatří mezi nejjednodušší učivo základní školy, ale přesto je velmi důležité v praktickém využívání češtiny. Zopakujte si toto učivo v novém Pravokvízu!

POKRAČUJTE