Pravopisná cvičení

Procvičte si své znalosti pravopisu v našich nejnovějších pravopisných cvičeních. Najděte pravopisné jevy, které vám dělají největší problémy, a vyberte si, jestli chcete procvičovat formou cvičení, testů, diktátů či jiných metod. Pokud nezvládáte naše pravopisná cvičení, doporučujeme vám prostudovat naše zpracovaná pravopisná pravidla.

Mix pravopisných jevů (16)

Chceme vám přinášet různé způsoby procvičování českého pravopisu, tudíž jsme se rozhodli, že budeme publikovat krátká cvičení s mixem pravopisných jevů, díky kterým si rychle a komplexně připravíte na školní diktát. Stačí jedno denně a uvidíte, jak se vaše znalosti upevňují…

Pokračujte »

Doplňování mě/mně 9 (15)

Tentokrát jsme se pokusili sestavit obsáhlý diktát, který je zaměřený na pravopis mě/mně, najdete v něm řadu problematických jevů v této pravopisné kapitole. Určitě vyzkoušejte. :-)

Pokračujte »

Pravopis ve slovech cizího původu (19)

Specifickou kategorií v českém pravopise jsou slova cizího původu, protože jejich pravopis si většinou musíme pamatovat. Jde vám tato kapitola pravopisu?

Pokračujte »

Velká písmena pro 8. – 9. ročník ZŠ (30)

Procvičujte pravopis velkých písmen v dalším cvičení, které je primárně zaměřené pro žáky 8. – 9. ročníků základní školy, ale pochopitelně procvičovat mohou všichni, protože opakování je matka moudrosti. ;-)

Pokračujte »

Doplňování ě/je ve slovních spojeních (15)

Další cvičení na poměrně obtížné jevy českého pravopisu; jedná se o doplňování bě/bje, vě/vje,… Usilovali jsme o cílené procvičování, takže žádné dlouhé věty, ale pouze větná spojení, takže je to otázka na minutku.

Pokračujte »

Tematický diktát pro 6. – 8. ročník ZŠ (24)

Rozšiřujeme naše tematické diktáty určené pro žáky základních škol – tento je zaměřený na lyžařský výcvik, kterým jste už možná také prošli. Náročnost on-line diktátu je nastavena pro ty, kteří navštěvují 6. až 8. ročník ZŠ.

Pokračujte »

Procvičování s/z 9 (16)

Psaní s/z v mnoha českých slovíčkách může být poměrně obtížným úkolem. Jaké z nich vybrat? Píšeme zde s? Nebo z? Jak tomu doopravdy je? Naučím se někdy všechny výjimky?

Pokračujte »

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pravopisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.