Pravopisná cvičení

Procvičte si své znalosti pravopisu v našich nejnovějších pravopisných cvičeních. Najděte pravopisné jevy, které vám dělají největší problémy, a vyberte si, jestli chcete procvičovat formou cvičení, testů, audio diktátů či jiných metod. Pokud nezvládáte naše pravopisná cvičení, doporučujeme vám prostudovat naše zpracovaná pravopisná pravidla.

Přídavná jména – souhrnné cvičení 9 (22)

Tentokrát jsme kladli důraz na vyvážení přídavných jmen podle vzorů mladý a jarní, ale také na přivlastňovací přídavná jména, která dělají často větší problémy.

Pokračujte »

Diktát pro 2. ročník ZŠ (6)

Opět myslíme na nejmladší žáčky, proto má diktát málo pravopisných jevů. Ovšem text od Jana Aldy výborně poslouží k procvičování základních pravopisných pravidel.

Pokračujte »

Procvičování S/Z v předložkách (14)

Pravopisných cvičení na procvičování s/z máme na Pravopisně.cz docela hodně, ovšem toto cvičení se zaměřuje na procvičování s/z pouze v předložkách. Aplikujte tedy jednoduché pravidlo – ve 2. pádě píšeme „z“, v 7. pádě píšeme „s“. :-)

Pokračujte »

Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách (9)

Tentokrát jsme mysleli na nejmladší školáky, psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách je totiž látka, které se probírá ve 2. třídě základní školy a je důležitým pilířem pravopisu.

Pokračujte »

Test – pravopis zájmena jenž (14)

Zájmena mají svůj specifický pravopis, proto jsme se rozhodli se na něj více zaměřit. Používat zájmeno jenž je velmi obtížné, ale můžete díky němu neopakovat často užívané zájmeno který. Vyzkoušejte náš test a připravte se na školní diktát.

Pokračujte »

Shoda přísudku s podmětem pro 4. ročník (16)

Shoda přísudku s podmětem je pravopisné učivo, se kterým začínají žáci ve 4. ročníku na základní škole. Je poměrně obtížné, protože k určení potřebujete znát rozsáhlá pravidla o shodě přísudku s podmětem.

Pokračujte »

Vyjmenovaná slova pro 4. ročník (20)

Specializované pravopisné cvičení, které využijí především žáci 4. ročníků, ale opakovat mohou pochopitelně i starší žáci.

Pokračujte »

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pravopisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.