Časté chyby

Krédo × crédo

Toto podstatné jméno můžeme dle zásad českého pravopisu napsat pouze takto: krédo s počátečním „k“.

POKRAČUJTE

Navečer × na večer

Z námi nabízené dvojice je pravopisně správná pouze jedna podoba slova – navečer; psáno dohromady.

POKRAČUJTE

Naboso × na boso

V tomto výrazu v podstatě nemůžeme udělat chybu, protože je možné jej napsat dohromady: naboso i zvlášť jako dvě slova: na boso.

POKRAČUJTE