Časté chyby

Sporadicky × zporadicky

Chceme-li říci, že se něco děje ojediněle, vzácně či zřídka, můžeme k tomu účelu použít slova, které si představíme v tomto krátkém příspěvku… 

POKRAČUJTE

Hrdobec × hrdopec

Výraz v tomto tvaru, jak vám jej nyní nabízíme my, není pravopisně správný ani v jedné variantě.

POKRAČUJTE

Refrén × refrém

Velice často se můžeme setkat s tím, že se v tomto slově chybuje, pravopis slova je ale jednoznačný.

POKRAČUJTE

Přizpůsobit × přispůsobit

Tato dvojice problematických výrazů nás nemůže zaskočit, pokud se podíváme blíže na význam samotného slova. Základem je sloveso působit (být původcem něčeho, být příčinnou), dokonavý tvar slovesa je zde způsobit právě s předponou z-.

POKRAČUJTE

Ku prospěchu × kuprospěchu

Z následující dvojice výrazů je pravopisně správná a přijatelná pouze jedna podoba. Napsat můžeme jen a pouze ku prospěchu (psáno zvlášť).

POKRAČUJTE

Sáhodlouhý × sálodlouhý

Toto slovo nás může velice potrápit, ale pouze proto, že neznáme přesně jeho původ a význam. Přídavné jméno lze napsat pouze jedním způsobem, a to sáhodlouhý. Základem slova je nám velmi známé přídavné jméno dlouhý.

POKRAČUJTE

Loajalita × loayalita

Následující slovo nás může potrápit především kvůli svému cizímu původu, protože se nejedná o slovo původně české. Výraz pochází z francouzštiny, základem je slovo loyal ve významu zákonný.

POKRAČUJTE