Pravidla českého pravopisu

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po S

U vyjmenovaných slov po S jistě oceníte, že jich není mnoho. Určitě byste jim měli věnovat pozornost, protože obsahují mnoho podstatných a běžných slov, která jistě někdy budete potřebovat použít.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po P

Vyjmenovaná slova po P se vám budou určitě líbit. Jsou totiž poměrně chudá na výskyt příbuzných slov, takže není tak složité se je naučit. Navíc jsou složena z celkem běžně užívaných slov, takže je možné, že už je dávno znáte.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po Z

A to nejlepší na konec – vyjmenovaná slova po Z patří mezi nejjednodušší, obsahují totiž pouze 4 vyjmenovaná slova a pár slov příbuzných či odvozených. Není to vůbec žádná věda. Nabízíme tvám přehledný soupis vyjmenovaných slov (ta jsme označili zeleně), dále výčet slov příbuzných a význam slova.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po M

Vyjmenovaných slov po M a slov příbuzných je velká spousta. Ale není potřeba se bát, mnoho slov znáte a běžně používáte, jistě to pro vás nebude nic nového. S vyjmenovanými slovy po M se setkáváme ve škole, ale především v běžném životě, a proto jsme se je zde snažili blíže přestavit, abyste získali větší představu, co slova znamenají, kdy je použít a hlavně, jaké y/i napsat.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po F

Ve své podstatě čeština vyjmenovaná slova po písmenu „f“ nemá, protože vyjmenovaná slova se týkají pouze psaní slov domácích. V češtině se nikdy v kořeni domácího slova „y/ý“ nepíše. Ve škole se ale vyjmenovaná slova po „f“ učí, a tak na ně nesmíme zapomenout ani my. 

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po L

Vyjmenovaná slova po L nejsou složitá, ale váže se k nim poměrně velké množství slov příbuzných. A abyste vždy jednoznačně poznali slova příbuzná, musíte dobře ovládat právě vyjmenovaná slova. V tomto článku se na to podíváme a uděláme si ve slovech pořádek.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Vyjmenovaná slova po B

Vyjmenovaná slova je nutné se naučit zpaměti. A to nejen proto, abychom věděli, kde máme napsat „y/ý“, ale také proto, abychom poznali tzv. slova příbuzná. To jsou výrazy, které mají stejný kořen slova jako slovo vyjmenované a nesou tudíž podobný význam, tzn. jsou významově i jazykově příbuzné.

POKRAČUJTE