Ostatní pravidla

Zkratky v češtině

U nás i ve světě existuje stovky iniciálových zkratek, které jsou tvořené z počátečních písmen názvů s více slovy.

POKRAČUJTE

Archaismy, historismy a neologismy

Naše slovní zásoba je velmi bohatá a má mnoho členění. Z dobového hlediska, tedy z hlediska doby vzniku slov a přizpůsobování se potřebám užití, můžeme hovořit o archaismech, historismech a neologismech, případně navíc o módních slovech.

POKRAČUJTE

Rozvrstvení národního jazyka

Jazyk je nástroj k myšlení a dorozumívání mezi lidmi. Udává se, že na světě je 4 000 až 5 000 jazyků (existují i jazyky, kterými mluví třeba jen 1 000 lidí). Tyto jazyky nazýváme přirozené, jelikož vznikaly po nějakou dobu v určitě skupině lidí.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Jazykovědné disciplíny

Na světě existuje velké množství jazyků. Jazyk sám o sobě je velmi složitý systém, proto se rozděluje na mnoho dílčích oborů, které zkoumají jednotlivé jazykovědné disciplíny.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Slohové postupy v češtině

Každá práce, kde se pracuje s textem, vyžaduje určitý slohový postup. Jiný využívá umělecký, jiný odborná práce, jiný dopis atp. Přinášíme Vám přehled těchto slohových postupů tak, aby byly naprosto pochopitelné.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Jak citujeme

Nevíte, jak se správně citují zdroje pro školní práce, ale učitelé to po vás vyžadují? Naučte se správně citovat díky Pravopisně.cz.

POKRAČUJTE