Pravidla pravopisu online

Sporadicky × zporadicky

Chceme-li říci, že se něco děje ojediněle, vzácně či zřídka, můžeme k tomu účelu použít slova, které si představíme v tomto krátkém příspěvku… 

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Druhy zájmen

Druhy zájmen jsou poměrně komplikovanou a neoblíbenou látkou na základní škole, ale není potřeba se obávat, dají se totiž naučit. V tomto článku si rozšíříme článek o zájmenech, takže jestli se zájmeny začínáte, odkážeme vás nejdříve tam.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Skloňování zájmen

V tomto článku se podíváme na skloňování zájmen, což se může zdát složité, ale brzy zjistíte, že na tom nic není. Důležité je vědět, že rozlišujeme 3 typy skloňování zájmenné (používá vlastní vzory ten a náš), adjektivní skloňování zájmen a nesklonná zájmena.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Zájmena bezrodá

Možná jste se setkali se zájmeny, u kterých nelze určit rod. Jedná se o speciální skupinu zájmen (tzv. bezrodá), u který to opravdu nelze. Patří sem zájmena: já, ty, my, vy, se. V dnešním příspěvku se na ně podíváme trochu podrobněji.

POKRAČUJTE

PRAVIDLA – Druhy rýmů

Rozlišit druh rýmu je základním stavebním kamenem literární teorie. Ovšem mnohem lepší než se vzorce abab, aabb, abba a abcb naučit zpaměti, abyste jednotlivé druhy rýmu bezpečně rozpoznali,
 je naučit se tuto skupinu vzorečků i se vzorovými příklady básní.

POKRAČUJTE

Hrdobec × hrdopec

Výraz v tomto tvaru, jak vám jej nyní nabízíme my, není pravopisně správný ani v jedné variantě.

POKRAČUJTE