Zbůhdarma × bůhzdarma

 

V tomto případě je zdůvodnění pravopisu zcela jednoznačné a není zde pochyb o tom, který z tvarů je správný. Můžeme napsat pouze podobu zbůhdarma.

Jedná se o příslovce, které používáme ve významu bezdůvodně, zbytečně, marně apod. Základem je totiž slovo nadarmo – zbytečně, bez úspěchu, bezvýsledně apod. nikoliv zdarma ve spojení s penězi.

Námi nabízená druhá podoba slova je nesmyslná a s původním významem nemá nic společného.

Příklady:

Nemám ráda, když se jen tak zbůhdarma plýtvá jídlem.

Nebudeme zbůhdarma utrácet za zbytečnosti.

Přidejte komentář

Máte nějaký zapeklitý pravopisný problém? Podívejte se do naší jazykové poradny.

Pošli tento příspěvek svému blízkému