Předseda × předceda

 

Pokud si objasníme základ slova, bude nám pravopis hned jasný a nemůžeme v tomto podstatném jménu udělat chybu.

Můžeme napsat pouze tvar předseda s písmenem „s“ uprostřed. Základem slova je sloveso sedět – předseda jako ten, kdo předsedá (sedí před ostatními při jednání apod.).

Podstatné jméno je složeno z předpony před- a slovesa sedět, není tedy možné jej napsat jinak. Druhý námi nabízený tvar je zcela nesmyslný.

Příklady:

Podle vzoru předseda se skloňuje například podstatné jméno hrdina.

Mého otce zvolili předsedou místního výboru.

Přidejte komentář

Máte nějaký zapeklitý pravopisný problém? Podívejte se do naší jazykové poradny.

Pošli tento příspěvek svému blízkému