Naivní × najivní

 

Pravopisně správná je pouze podoba naivní s „i“ v základu slova.

Jedná se o slovo cizího původu, a proto je možné napsat takto, i přesto, že tento vzhled působí netradičně a máme tendenci psát navíc vkladné „j“, které ve slově správně vyslovujeme.

Při pravopisu se ale řídíme původními podobami slov, jež pocházejí z cizích jazyků; v angličtině známe výraz naive, v němčině výraz podobný nai, v obou těchto tvarech píšeme v základu slova „i“ bez vloženého „j“.

Proto musíme tento pravopis respektovat i v českém jazyce. Naivní je přídavné jméno, které používáme pro pojmenování někoho, kdo se chová či smýšlí dětinsky, jednoduše, infantilně, prostě, hloupě apod.

Příklady:

Nebuď tak naivní.

Markéta si naivně myslela, že se na ten test učit nemusí.

Byla to naivní představa.

Přidejte komentář

Máte nějaký zapeklitý pravopisný problém? Podívejte se do naší jazykové poradny.