Doplňování ě/je ve slovních spojeních 2 (11)

 

Procvičte si v krátkém pravopisném cvičení psaní ě/je. Pravopisné cvičení je cílené, nechtěli jsme využívat dlouhé věty, ale pouze větná spojení.

Po ukončení můžete volně pokračovat na další cvičení v kategorii Psaní bě/bje, vě/vje, mně/mě.


Obd byl velice chutný. Obli jsme celou Prahu. Zpvák byl zatčen. Bhání je zdravé. Szd na lyžích je nebezpečný. Prezidentův prov byl vysílán v televizi. Vyrábl jsem keramické výrobky. Einstein obvil gravitační vlny. Nešlo to vzít zpt. Vzd byl zavřený. Opt jsme se shledali.

Úloh: Správně: Chybně: Výsledek:%  

Text: Jan Vaculík

Pošli tento příspěvek svému blízkému