Diktát pro 6. třídu základní školy (34)

 

Otestujte si pravopis, který byste na konci 6. třídy už měli umět. Jedná se o mix několika pravopisných jevů – velká písmena, psaní mně/mě, shoda přísudku s podmětem, vyjmenovaná slova atp.


V olandsku, které je protkáno hustou sítí kanálů, je velmi populární dálkové bruslení po zamrzlch vodnch plochách. Za vhodnch klimatickch podmnek se zde jezdí i světoznám dvousetkilometrov závo. Atraktivnm místem pro vznavače dlouhých nožů je také kandinávie, kde cestovní kanceláře nabízejí i týdeí přejezd védských a inských jezer. Ale není jíždění zamrzlch tok příliš riskantí? Rozu smšlející bruslař naslouchá při jízdě varovnm akustickým signálům ledu. „Vyí tón znamená tenčí led,“ říká Jan Stodola, jeden z průkopníků tohoto sportu v esku, a dodává, že bezpečná minmální síla ledu je sedm centimetrů. Je nutné rovně sledovat jez, zdmadla, zamrzlé rostlié zbtky a jiné nečistot. Kuriózní nebezpečí představují pro bruslaře mslivci, kteří stříl ze břehu na zvěř.

Úloh: Správně: Chybně: Výsledek:%  

 

Instinkt, číslo 5, 2006 (upraveno)

Pošli tento příspěvek svému blízkému