Shoda přísudku s podmětem pro 4. ročník (16)

 

Shoda přísudku s podmětem je pravopisné učivo, se kterým začínají žáci ve 4. ročníku na základní škole. Je poměrně obtížné, protože k určení potřebujete znát rozsáhlá pravidla o shodě přísudku s podmětem.


Vlaštovky letěl. Potoky zamrzl. Stromy vyrostl. Chlapci se rozeběhl. Svíčky zhasl. Lesy šuměl. Žáci se hlásil. Zazněl výstřely. Stroje pracoval. Višně dozrával. Přátelé se loučil. Loďky se převrhl. Včely létal. Koně se splašil. Hosté přišl. Jabloně rozkvetl.

Úloh: Správně: Chybně: Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému