Fórum × forum

 

Podstatné jméno fórum pochází z latiny. Latinská podoba slova je „forum“ s krátkou hláskou, nejznámějším příkladem je původní název Forum Romanum.

Ovšem současná čeština uznává pouze podobu fórum s „ó“, protože se slovo zcela přizpůsobilo českému pravopisu (skloňujeme – fóra, fóru atd.) a dlouhá hláska nám usnadňuje výslovnost. Fórum má několik různých významů. Ve starém Římě se tak označovalo místo pro veřejná vystoupení, středisko obchodního, společenského a politického života (náměstí, tržiště).

Druhým významem je nějaké veřejné místo, kde je možné o něčem otevřeně jednat (internetové fórum). Slovo též může označovat veřejnost, veřejné mínění obecně. Z naší historie také známe politické hnutí Občanské fórum, které vystupovalo proti totalitě v letech 1989-1990.

Příklady:

Přispěla jsem svým komentářem do diskusního fóra.

Bylo nutné, abych svůj názor obhájil před širokým odborným fórem.

Václav Havel byl jedním ze spoluzakladatelů Občanského fóra, protikomunistického hnutí.