Obětí × objetí

 

V tomto případě jsou pravopisně přípustné obě varianty, při jejich užití je ale nutné dbát na význam.

Tvar obětí je množné číslo a druhý pád od podstatného jména oběť. Slovo mělo původně význam daru bohům, v současném jazyce se spíše používá ve smyslu nezištného činu ve prospěch druhých za cenu vlastní újmy (sloveso obětovat se pro někoho, pro něco). Možné je i užití v případě, že něco nebo někdo podlehl nějakému účinku.

Podoba slova objetí se pojí se slovesem objímat, obejmout a užijeme ji v případě, že chceme vyjádřit tělesné obemknutí jako projev lásky nebo přátelství.

Tímto slovíčkem můžeme popsat i objetí vozidla kolem překážky a další příklady spojené s vyhýbáním v dopravě.

Příklady:

V řecké mytologii byla zvířata, například ovce, zabíjena a přinášena jako oběti bohům.

Druhá světová válka si vyžádala více než 60 milionů obětí.

Mezi přáteli je běžné srdečné objetí na důkaz radosti ze společného setkání.