Dysmúzie × dismúzie

 

Jedná se o specifickou poruchu učení (SPU) a stejně jako u ostatní poruch s předponou dys- se i zde píše „y“ – dysmúzie.

Jedná se o o vadu hudební schopnosti, která se projevuje především špatným smyslem pro rytmus, neschopnost ho reprodukovat, rozpoznávat tóny atp.

Myslím, že váš syn pouze nemá rád hudbu, dysmúzií ale netrpní.