Doplňování bě-/bje-, pě-/pje- vě-/vje- 5 (24)

 

Dělá vám problém psaní skupin  bě-/bje-, pě-/pje- vě-/vje-? Procvičte si je skrze naše nové cvičení, které je na ně zaměřené.


Zimní království

V jednom království žila princezna Btka se svým mladším bratrem Btoslavem. Jednoho pkného dne se Btka rozhodla, že půjdou s bratrem bhat na bžkách. Obdnali si skv obd a vyrazili obvovat krásu zimního království. Btka uviděla neznámý zámek a vla do jeho zasněženého dvora. Žil tam malý chlapec, který byl pkný jako anděl. Btoslav se ho lekl a utíkal na bžkách pryč. Najednou vl do hluboké jámy a bžky se mu zlomily. Plakal, že bude muset jít pšky, ale najednou se tam obvil ten malý chlapec a zlomené bžky slepil. Od té doby Btka, Btoslav a andílek jezdili na bžkách společně. A když přišlo jaro, projížděli krajinu na kolobžkách.

Úloh: Správně: Chybně: Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému