Doplňování bě/bje, vě/vje (16)

 

Jak se píše správně sousloví sluchový vjem? Je to správně vjem či věm? Umíte správně vybírat ze záludné dvojice ě/je? Pochlubte se v komentářích s výsledky cvičení.


Obm tělesa, obť války, fantastický obv, milé obtí, sluchový vm, pt vt, předpovď počasí, pkná písnička, vytrvalý bžec, Staré povsti české, zamstnanec msíce, vdec, krásné bezvtří, obtní beránek.

Úloh: Správně: Chybně: Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému