Dodnes × do dnes

 

Jedná se o příslovečnou spřežku. Správně je pouze možnost bez mezery -tedy dodnes.

(Pomůcka pro pravopisné spřežky – mezi „domnělou“ předložku a podstatné jméno nejde vložit další slovo – nahoru x na památnou horuPřijď za mnou nahoru/na horu.)

Příklad:

O těch nelítostných nočních útocích na nebohé indiány se vypráví šeptem dodnes.

Pošli tento příspěvek svému blízkému