Diktát pro 4. ročník základní školy (27)

 

Pro malé školáky neexistuje velké množství pravopisných cvičení. Proto se na ně chceme v nejbližší době zaměřit. Toto souhrnné cvičené je určené pro žáky 4. ročníku ZŠ.


Stl je plocha vzvednutá do určité všky. Jeho náze nepocház od slova stát, nýbrž od slova stlát. Prvnm stolem bla plachta, která se stlala, roprostírala na vrstvu slám. ikmund inter napsal, že stůl je nářadí, které louží hromažďování rodin a hostů. Má se proto přistupovat s uctvostí. Je to oltář, na který se kladou oží dar. Povrch stolu má bt hladk a příjemn na dotek. Měl bchom dbát na to, aby pěkně prostřen stůl nebl jen sváteční záležitost, ale abchom si tento svátek dopřál každý den.

Úloh: Správně: Chybně: Výsledek:%  

(Podle Jitky Dvořákové)