Souhrnné cvičení pro 9. ročník ZŠ 9 (14)

 

Čtrnáct pravopisných úloh Vás dělí od splněného testu na 100%! Zvládnete udělat toto pravopisné cvičení, které je určené pro žáky základních školy? Pochlubte se v komentářích!


Naš největší sovou je vr, nejmenší sček. Vzpola si na své dětství. Pnová lázeň nás osvěžila. Zemědělci sklízeli raé brambor. Foglarov oši od Bobří řeky jsou stále oblíbenou četbou. bledla závistí. Máš špatné svdomí? Děti pozoroval strýčkov králík.

Úloh: Správně: Chybně: Výsledek:%  

Použitá literatura: PASTYŘÍK, S., VÍŠKA, V. Češtinářský inspiromat II. Češtinář, 2001, roč. 12, č. 4.

Pošli tento příspěvek svému blízkému