Souhrnné cvičení pro 7. ročník ZŠ (21)

 

Potřebujete si rychle procvičit pravopis k diktátu? Zkuste toto kratičké souhrnné cvičení, kde naleznete shodu, velká písmena, vyjmenovaná slova, s/z atp.

les trpěl, ardubiční fotbalisté ceé šperk, vhlédl okna, padaná jablka, zvědav občan, mlha se rozplnula, á houska, obt dům, pocené ruce, choval se rozu, vfukové plny, zazpívej , on se mlil, vlet na unětickou oru.

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému