PRAVIDLA – Zájmena

 

Zájmena (latinsky pronomina) patří do ohebných slovních druhů. Ukazují na podstatná jména, nebo je zastupují.

Druhy:

 • osobní (já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona; zvratné se)
 • přivlastňovací (můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich; zvratné svůj)
 • ukazovací(ten, tento, tenhle, onen, takový)
 • tázací(kdo, co, jaký, který, čí?)
 • vztažná (kdo, co, jaký, který, čí, jenž)
 • neurčitá (něco, někdo, některý, nějaký, něčí, leckdo, lecco, leckterý, kdokoli, kdosi, cosi)
 • záporná (nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný, každý, všechen)
 • vymezovací (týž, tentýž, sám)

Rod:

 • mužský (ten muž)
 • ženský (ta panna)
 • střední (to dítě)

Číslo:

 • jednotné (muž)
 • množné (muži)

Pád:

Ptáme se:

 • 1. pád: kdo, co? (nominativ)
 • 2. pád: koho, čeho? (genitiv)
 • 3. pád: komu, čemu? (dativ)
 • 4. pád: koho, co? (akuzativ)
 • 5. pád: oslovujeme, voláme (vokativ)
 • 6. pád: (o) kom, (o) čem? (lokál)
 • 7. pád: (s) kým, (s) čím? (instrumentál)