Vyjmenovaná slova pro 3. ročník ZŠ – 3 (11)

 

Pravopisné cvičení pro 3. třídu základní školy. V tomto se zaměříme především na vyjmenovaná slova, ale zopakujeme si i učivo z druhého ročníku.

NA ČÍHANÉ

Kocour se vpravil na lo. Našel si vdatné lovště pod chlvkem, kde bla spousta mší. Zatím nevběhla žádná mška, ale kocour si lehl na prázdné ptle a číhal. Až nějakou uvdí, skočí.

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

(Podle R. Morice)

Pošli tento příspěvek svému blízkému