Souhrnné cvičení s/z/vz 2 (13)

 

Psaní s/z/vz nepatří mezi nejjednodušší pravopisné jevy. Procvičte si psaní těchto písmen v testu.

vízelná situace, velká tráta, přišel prava, hlížet z okna, chopil se a odešel, mést smetí, lézt vrchol hory, běhlý student, běhlý dav, tloukl budku, ladit kávu, tvrdit příjem, tvrdit kov.

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému