Psaní párových souhlásek B/P (14)

 

Psaní párových souhlásek b/p patří mezi jednoduché pravopisné jevy. Přesto se v psaných textech objevují zbytečné chyby. Procvičte si psaní souhlásek b/p ve slovech.

Velký du, banánová sluka, hlouka jezera, mramorový slou, připravené výroky, ru a líc, vojáci se dávají na ústu, hladový su, krabička vánočních ozdo, bisku Vojtěch, pach ry, mohutný jestřá, udělal mnoho chy, zabodnutý oště

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému