Zájmena – s sebou/sebou, mně/mě (10)

 

Pravidla pro psaní zájmen jsou jednoduchá a dají se lehce naučit. Ale mnoho Čechů ve škole nedávalo pozor a neví, kam patří „mě“ a kam zase „mně“.

Neměli svačinu. Nejsem sám spokojen. Všichni pohnuli. Připomněli , abych vzal notebook. Je to příběh o . Máte životopis? Nic o nevíte. Vzít ho byl dobrý tah. to nevadí.

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému