Přídavná jména – přivlastňovací OVY/OVI 2 (15)

 

Máte problémy s psaním přídavných jmen přivlastňovacích? Procvičte si je v našem on-line diktátu.

Znáš Čtvrtkov pohádky o Rumcajsov? Honzov zásluhy. Pepík přinesl dědečkov strýčkov noviny. Vrátil jsem Liborov Foglarov Hochy od Bobří řeky. Manželé Drábkov pozvali na návštěvu Sládkov. Tatínkov bratři. Strýčkov mozolnaté dlaně. Smetanov opery. Mirkov lední brusle. Husov stoupenci uznávají Husov myšlenky.

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému