Přídavná jména – vzor mladý (21)

 

Procvičte si psaní přídavných jmen v tomto on-line diktátu. Je zaměřen na přídavná jména, která se skloňují podle vzoru mladý.

vytrval běžci, pečliv pracovníci, vyzývav student, bylinkov čaj, zl sen, drz právníci, prázdninov výlet, v tmavch uličkách, bíl vous, za milm partnerem, cukrov sirup, drav ptáci, za starobylm stavením, neznám výletníci, léčiv pramen, škodliv škůdci, zdrav kloub, na bos nohou, opravdov kamarádi, příjemn a zdrav hlas

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému