Doplňování ě/je ve větách (27)

 

Přinášíme další on-line test zaměřený na doplňování ě/je ve větách. Žáci, sedněte si do lavic, připravte si tužky a žádné opisování!

Vdec obvil vynález. Planety na obžné dráze. Zpněné pivo. Setrval v matčině obtí. Krásná nevsta. Zručený úspch. Chutný obd. Velký krevní obh. Obl garáž a zajel do vzdu. Vypočítej obsah a obm. K obdu jsme si obdnali limonádu. Uchop to obma rukama. Byl to bh na dlouhou trať. Bžný účet je skv pro bezpečné uložení peněz. Sluchové vmy. Soused mi optoval pozdrav. Na obžné dráze jsou hvzdy. Auto veze obmný náklad. V zásuvce je vysoké naptí. Střežený obkt. Byl to velmi obtavý člověk. Přeplněný mšec

Úloh:  Správně:  Chybně:  Výsledek:%  

Pošli tento příspěvek svému blízkému