Vymítat × vymýtat

 

Slovo vychází z tvaru slova, se kterým se už běžně nesetkáte – vymetati.

Správně se tedy slovo vymítat (například duchy) píše s měkkým í po písmenu M.

Příklad:

Sedlák začal vymítati nepořádek na prahu svého domu.

Krotitelé duchů měli za celoživotní úkol vymýtat duchy ze všech koutů známého i neznámého světa.

Pošli tento příspěvek svému blízkému