Exspirace × expirace

 

Správně je pouze první možnost (tedy exspirace), protože správně kopíruje původ slova. Ten najdeme ve složenině latinské předpony ex a taktéž latinského slova spiro. Předložka ex má poměrně dost významů. Určujícím slovem je zde spiro neboli dýchat.

Správně se „konec poživatelnosti“ neboli datum spotřeby u zboží, které se může zkazit, píše exspirace. Zkratka EXP je tolerována, přestože není pravopisně správná – vychází ze špatného slova.

Jen pro zajímavost se podívejte do své ledničky, kolik najdete výrobků s nápisem expirace:)

Příklady:

Jogurty se starším datem exspirace nedoporučujeme požívat.

Pošli tento příspěvek svému blízkému