Tematický diktát pro 6. – 8. ročník ZŠ (24)

Rozšiřujeme naše tematické diktáty určené pro žáky základních škol – tento je zaměřený na lyžařský výcvik, kterým jste už možná také prošli. Náročnost on-line diktátu je nastavena pro ty, kteří navštěvují 6. až 8. ročník ZŠ.

Pokračujte >>

Procvičování s/z 9 (16)

Psaní s/z v mnoha českých slovíčkách může být poměrně obtížným úkolem. Jaké z nich vybrat? Píšeme zde s? Nebo z? Jak tomu doopravdy je? Naučím se někdy všechny výjimky?

Pokračujte >>

Test – Podstatná jména obecná a vlastní (11)

Jak se liší podstatná jména obecná a vlastní? Vidíte mezi nimi výrazné rozdíly? Jak se vlastně určují? Umíte vyplnit test na 100 % (tedy bez jediné chybičky)? Otestuje své znalosti.

Pokračujte >>

Test – podstatná jména konkrétní a abstraktní (11)

Zvládnete odlišit od sebe podstatná jména konkrétní a abstraktní? Víte, jaké jsou mezi nimi rozdíly? Zkuste náš nový elektronický češtinářský test a ukažte své znalosti.

Pokračujte >>

Test – Určování druhu u přídavných jmen (12)

U přídavných jmen určujeme, podobně jako u podstatných jmen, mluvnické kategorie. Ke zvládnutí správného pravopisu je u jmen přídavných vždy nutné správně určit jejich druh a vzápětí vzor.

Pokračujte >>

Obtížnější doplňování předpon S/Z 2 (15)

Už na Pravopisně.cz máme desítky procvičování k předložkám i předponám s a z, ale určitě by se hodilo i cvičení, které bude obtížnější. Zkuste tedy procvičit předpony s/z v trochu obtížnějším cvičení…

Pokračujte >>

PRAVIDLA – Synonyma, antonyma, homonyma

Pokud si nejste jisti, co se skrývá pod kategoriemi synonyma, antonyma, homonyma, neváhejte si prostudovat tento článek. Po přečtení vám bude český jazyk zase o něco jasnější.

Pokračujte >>

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pravopisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.