Problematické zeměpisné názvy

Nově pro vás vyhledáváme problematické názvy států, měst a dalších míst, které mají poměrně náročná jména. Hledáme pro vás jejich správné tvary, abyste už nikdy v nich neudělali chybu.

Pokračujte »

Koncovky podstatných jmen pro 4. ročník (16)

Ve 4. ročníku základní školy se začíná pracovat se vzory podstatných jmen, tudíž i s jejich koncovkami, které jsou zásadní pro správný pravopis. Navíc nás tyto vzory provází od prvního stupně až do dospělosti, proto je nepodceňte.

Pokračujte »

Diktát pro 4. – 5. třídu základní školy (21)

Tento diktát se zaměřuje na pravopisné jevy pro žáky 4. a 5. ročníku základní školy, ale zcela určitě ho využijí pro zdokonalování svých znalostí i žáci vyšších ročníků.

Pokračujte »

Vitrína × vytrína

U psaní tohoto slova se nesmíme nechat zmást, český pravopis uznává jako spisovnou pouze podobu vitrína. Při zdůvodnění pravopisu nám mohou pomoci hned dvě skutečnosti.

Pokračujte »

Muzeum × museum

V tomto případě jsou pravopisně správné obě nabízené varianty, lze tedy napsat museum i muzeum, rozdíl je ale v užití slov.

Pokračujte »

Episoda × epizoda

V tomto případě nelze říct, že je jedna z nabízených variant špatná, můžeme napsat episoda i epizoda.

Pokračujte »

Jejichž × jejíž

Ani jeden z těchto výrazů není pravopisně nesprávný, existuje varianta jejichž i jejíž, je ovšem nutné se je naučit správně používat.

Pokračujte »

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pravopisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.