Moderní nástroj k procvičení pravopisu a gramatiky

Často hledané

Nejnovější příspěvky

Svolat × zvolat

Námi nabízená dvojice se vás snaží zmást. Zde musíme rozlišit dva různé významy slov. Použít můžeme obě varianty, ovšem každou v jiném případě. Platí zde poučky, které uplatňujeme běžně pro psaní předpon s-/z-.

POKRAČUJTE

Spravit × zpravit

U této dvojice se budeme při psaní rozhodovat podle významů a základů slov. Napsat totiž můžeme obě varianty, každou ale použijeme v jiném případě.

POKRAČUJTE

B, F, L, M, P, S, V, Z jako obojetné souhlásky

Jistě jste se už setkali s tím, že někdo mluví o B, F, L, M, P, S, V, Z. Jedná se o tzv. obojetné souhlásky. Co to ale znamená? Český jazyk rozděluje souhlásky do třech větších skupin podle toho, zda po dané souhlásce píšeme tvrdé y nebo měkké i.

POKRAČUJTE

Ukazatelé × ukazatele

Tato dvojice nás může velice snadno zmást, proto si společně správný pravopis objasníme. Rozhodující zde bude kategorie životnosti u podstatných jmen. Ukazatel totiž může vystupovat jako životné a neživotné podstatné jméno, rozdíl je patrný především v množném čísle.

POKRAČUJTE

Monotónní × monotóní

V tomto případě se budeme řídit běžnými pravidly pro psaní souhláskových skupin, zde konkrétně zdvojeného nn či jednoho n.

POKRAČUJTE