Test – Příslovečná určení (10)

Test, díky kterému se zlepšíte v rozeznávání příslovečných určení času, místa, způsobu, příčiny ad.

Pokračujte »

Test – Předmět ve větách a jeho pád (10)

Předmět je další z větných členů, který je potřeba znát k větnému rozboru. U předmětu se dá určit i pád, což si můžete vyzkoušet i v tomto testu.

Pokračujte »

Test – Určování činného a trpného rodu 2 (11)

U sloves určujeme několik mluvnických kategorií, jednou z nich je i slovesný rod. Trpný rod poznáme, že podmět není původcem děje (pomocné sloveso být + příčestí trpné nebo zvratné zájmeno se + činný rod).

Pokračujte »

Test – Najdi podmět ve větě (10)

Větná skladba je ta část češtiny, která není úplně oblíbená. Ovšem není vůbec obtížná, jen je potřeba postupovat po jistých krocích; k prvním patří najít podmět a přísudek.

Pokračujte »

Určování slovních druhů – větné vzorce 2 (10)

Nový druh procvičování slovních druhů – zábavný, rychlý a účinný. Procvičujte na písemnou práci z češtiny na Pravopisně.

Pokračujte »

Mix pravopisných jevů (16)

Chceme vám přinášet různé způsoby procvičování českého pravopisu, tudíž jsme se rozhodli, že budeme publikovat krátká cvičení s mixem pravopisných jevů, díky kterým si rychle a komplexně připravíte na školní diktát. Stačí jedno denně a uvidíte, jak se vaše znalosti upevňují…

Pokračujte »

Doplňování mě/mně 9 (15)

Tentokrát jsme se pokusili sestavit obsáhlý diktát, který je zaměřený na pravopis mě/mně, najdete v něm řadu problematických jevů v této pravopisné kapitole. Určitě vyzkoušejte. :-)

Pokračujte »

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pravopisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.