Kakao × kakavo

Jak se správně píše kakao? Je to kakao nebo kakavo? A nejmenuje se horký nápoj z práškového kakaa jinak, než samotný prášek? Třeba kakavo? 

Pokračujte na celý článek

Přivézt × přivést

Obě slova jsou spisovná, ale liší se významem. „Přivést“ je odvozeno od „vodit“, „přivézt“ od „vozit“ (tedy dopravním prostředkem).

Pokračujte na celý článek

Viz × viz.

Jak se správně píše slovo viz? Je vhodné ho používat s tečkou? Nebo dokonce bez ní? Nemění se tím význam slovíčka? Není VIZ vlastně zkratka? A co na to Jan Tleskač? 

Pokračujte na celý článek

Cobydup × co by dup × cobydub

Vyjádření „co by dup“ není odvozené od podstatného jména dub, ale od slovesa dupnout. Zachycuje velmi krátké trvání určité události.

Pokračujte na celý článek

Etuda × etyda

Etuda je slovo pocházející z francouzštiny, jedná se o cvičnou hudební skladbu. Z francouzštiny se přenesla i výslovnost s „etyda“, není ovšem možné slovo tímto způsobem psát.

Pokračujte na celý článek

Iniciály × iniciála × nacionále

Slova iniciály a nacionále nemají vlastně téměř nic společného, významově se naprosto liší, přesto se jedná o jedny z nejvíce zaměňovaných slov.

Pokračujte na celý článek

Sója × soja

Slovo „sója“ bylo do češtiny přejato z japonštiny. Čárka nad „o“ by měla být zachována i v případě přídavného jména „sójová“, bohužel tomu tak nebývá.

Pokračujte na celý článek

Publikování nebo další šíření obsahu serveru Pravopisně.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.